11 juni 2018

Riktlinjer för hantering av kvarts och asbest

Besiktning fukt och mögel inför köp av hus

Vi hos UAMS hanterar många olika typer av material när vi gör olika slags saneringar och detta kräver rätt typ av kunskap. Två ämnen som kan vara skadliga att hantera är kvarts och asbest och det finns därför en del riktlinjer från Arbetsmiljöverket om hur kvartsen och asbesten ska hanteras.

Kvarts och asbest kan vara skadligt

Kvarts är en bergart som förekommer i olika typer av byggnadsmaterial. Exempelvis vid rivningsarbeten kan ett damm uppstå som kan vara skadligt att andas in. Att andas in dammet kan eventuellt leda till sådant som ärr i vävnaden i lungorna samt sjukdomarna

KOL och silikos.

Asbesten förekommer precis som kvartsen i en rad olika typer av material. Bland annat har den använts i eternitplattor till tak och fasader. Även när man sanerar material som innehåller asbest frigörs ett damm som är skadligt att andas in. När det gäller asbesten kan inandningen av dammet leda till olika typer av problem med lungorna och även cancer.

Arbestmiljöverkets riktlinjer för sanering

I och med att det finns risker med att hantera både kvarts och asbest finns det en del riktlinjer och regler kring hur en sanering av material med dessa ämnen ska gå till. När det gäller kvarts är några typer av åtgärder som kan tas vid en sanering att skärma av det område där saneringen ska göras och även blötlägga materialet så att damm inte sprids.

Vid en asbestsanering ska man ha rätt typ av klädsel med en tät overall och skyddsmask. Samtidigt ska det även byggas upp flera zoner där ombyte av kläder och tvätt av ansikte och händer kan göras innan man tar sig ut från området där saneringen har gjorts.

För att veta exakt vad som gäller vid en kvarts- eller asbestsanering finns fulla instruktioner hos Arbetsmiljöverket.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight