15 oktober 2018

Så går radonsanering i Uppsala till

Att leva i ett hus som av någon anledning innehåller radon kan i längden innebära en del risker och därför kan det bli aktuellt med en radonsanering. UAMS gör radonsaneringar i Uppsalaområdet.

Radonsanering Uppsala

Radonet kan leda till sjukdomar

I ett hus med radon uppstår med tiden så kallad radongas. Radongasen innehåller metallatomer som kan vara skadliga att andas in och radonet kan i längden leda till lungcancer. För den som är rökare är riskerna speciellt stora att med tiden bli sjuk. Cirka 500 personer beräknas bli sjuka varje år av radonet men cirka 50 av dessa är dock inte rökare.

Radonet hittas i olika typer av byggnadsmaterial, men det är även ett av de ämnen som finns i marken och det kan genom jorden ta sig in i huset. Radonet kan även finnas i dricksvatten. För att veta om man har höga halter av radon i sitt hus i Uppsala kan en radonmätning göras.

Radonsaneringen hos er i Uppsala

När ni som bor i Uppsalaområdet anlitar UAMS för att se över halterna av radon i ert hem går det till på det viset att mätningar görs dels av hur hög halten är och dels av var radonet har sin grund.

När man vet var radonet kommer ifrån och hur höga halterna är finns det sedan en del åtgärder som kan tas för att minska halterna. Om radonet har tagit sig in via marken kring huset kan man bland annat göra grunden tätare eller montera en så kallad radonsug. Om radonet finns i det material som huset är byggt av kan man istället försöka att förbättra luftflödet i huset så att gasen inte blir så koncentrerad.

Handlar det om att det finns i vattnet är istället en åtgärd att använda sig av en avskiljare som renar vattnet.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight