14 augusti 2020

UAMS utbildar inom asbestsanering

Asbest är mineralfibrer som är så små att de kan tränga in i kroppen genom inandning. Att få in damm med asbestfibrer i lungorna är farligt och kan leda till allvarliga sjukdomar. På grund av dessa hälsorisker får inte vem som helst arbeta med asbest och enligt Arbetsmiljölagen krävs en speciell utbildning. Vi på UAMS är godkända från BYN (byggnadsindustrins yrkesnämnd) och Arbetsmiljöverket att utbilda personer inom asbestsanering.

Information om asbest

Asbest är i dagsläget förbjudet, men har använts i en stor mängd byggnadsmaterial fram till 70-talet på grund av den slittålighet och andra egenskaper som asbesten har. Enligt regler från Arbetsmiljöverket måste en asbestinventering med asbestprovning göras i alla byggprojekt där risk för förekomst av asbest föreligger eftersom asbest är mycket hälsofarligt. Så länge om asbest är inkapslat är det ingen fara, det är först när det bearbetas som dess fibrer kan frigöras i form av damm. Hälsorisker med att andas in asbest kan orsaka asbestos, lungcancer, mesoteliom och andra sjukdomar. Därför är det viktigt att anlita någon behörig vid bearbetning av asbest.

Utbildning inom asbestsanering med UAMS

Alla som planerar att komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Det finns även krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltigt material. Utbildningen omfattar asbestens egenskaper och hälsoeffekter samt de skyddsåtgärder och övriga åtgärder som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. De personer som ska arbeta med rivning ska genomgått både teoretisk utbildning och praktisk utbildning.

Olika utbildningslängd finns för olika typer av asbestarbeten:

För rivningsarbete krävs kursen särskild utbildning om fyra dagar, samt kompletterande utbildning om en dag minst vart femte år. För alla andra asbestarbeten krävs allmän utbildning om en dag.

Vi på UAMS håller utbildningar inom asbest och asbestsanering i Stockholm, Uppsala och Västerås. Kontakta oss om du vill ha mer information eller för anmälan till utbildning!

asbestsanering
Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight